informasjonskapsler Samtykke

Ved å klikke på "Godta", samtykker du i lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedsnavigasjon, analysere nettstedsbruk og bistå i våre markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

Behandling for krystallsyke

Krystallsyke skyldes små kalsiumkrystaller i øret som havner på feil sted og forårsaker svimmelhet når du beveger hodet. Behandlingen tar sikte på å få disse krystallene tilbake i riktig posisjon ved hjelp av ulike behandlingsmanøvre.

Manøvrene fungerer ved å flytte de løse krystallene til et område i øret der de ikke lenger forårsaker svimmelhet. Avhengig av hvilken av de tre buegangene de løse krystallene sitter i, velges riktig manøver for å «tømme» buegangen for løse krystaller.

Behandlingen utføres oftest i liggende stilling og innebærer en rekke posisjonsendringer på hodet. Du kan føle deg litt svimmel underveis i behandlingsmanøveren da målet er å sette krystallene i bevegelse, men dette er normalt. Det kan være lurt å gjøre manøveren under tilsyn av kvalifisert helsepersonell første gang, slik at de kan veilede deg og forsikre seg om at den blir utført riktig.

Det kan være nødvendig med gjentatte behandlinger, avhengig av hvilken variant av krystallsyke du har. De aller fleste blir symptomfrie på 1-3 behandlinger. Dersom svimmelheten blir langvarig er det viktig å merke seg at det kan være andre årsaker til svimmelhet som krever en annen tilnærming.

TRV-rotasjonsstol for behandling av krystallsyke

TRV-stolen er et nyttig hjelpemiddel for pasienter som har begrenset bevegelighet eller andre mobilitetsutfordringer. For eksempel er redusert bevegelighet i nakken en vanlig begrensning som kan hindre gunstig posisjonering av balanseorganet under en behandlingsmanøver.

TRV-stolen tillater bruk av akselerasjon og støt i krystallsykebehandlingen. For krystaller som har liten masse (og beveger seg sakte i systemet) eller for krystaller som sitter fast, kan dette være avgjørende for å bli symtomfri.

I noen tilfeller kan krystallene sette seg fast i buegangen, eller man kan ha krystallsyke i flere bueganger samtidig. Dette kan gjøre behandlingen utfordrende. I slike tilfeller kan man bruke kombinasjoner av behandlingsmanøvre på benk, eller få hjelp av en TRV-stol.

Undersøkelser

Vi tilbyr også andre funksjonelle tester for balansesystemet

vHIT (Videohodeimpuls-test)

En videohodeimpulstest er en viktig diagnostisk metode ved svimmelhets- og balanseplager.


Metoden innebærer at pasienten får festet et sett videobriller som er utstyrt med innebygde kameraer på hodet. En behandler vil deretter raskt rotere pasientens hode i ulike retninger, mens øyebevegelsene blir nøye registrert. Ved å måle øyets respons til disse hodebevegelsene får vi nyttig informasjon om funksjonen i balanseorganet.


Et sunt balanseorgan vil produsere nøyaktige og raske øyebevegelser som motkompenserer hodebevegelsen og opprettholder stabil blikkfiksering. Eventuelle avvik fra dette kan indikere problemer i balanseapparatet.


vHIT undersøkelsen er høyteknologisk og verdifull for å diagnostisere ulike svimmelhetsplager som kommer fra indre øret. For eksempel vestibularisnevritt (virus på balansenerven), Menières sykdom og benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV/krystallsyke).

VNG (Videonystagmografi)

Videonystagmografi (VNG) er en avansert diagnostisk metode som brukes for å vurdere balanseproblemer ved hjelp av øyebevegelser. Denne undersøkelsen er spesielt nyttig for å analysere øyets bevegelser, som kan gi verdifull informasjon om tilstander som påvirker det indre øret og det visuelle systemet.

VNG involverer bruk av videokameraer og infrarød teknologi for å spore øyets bevegelser. Pasienten blir bedt om å utføre en rekke øyebevegelser og hodeposisjoner. Resultatene av VNG-testen kan bidra til å diagnostisere ulike forhold, blant annet:

1. Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV/krystallsyke): En vanlig årsak til svimmelhet som skyldes løse krystaller i det indre øret.

2. Sykdom i sentralnervesystemet eller øyesykdommer.

3. Funksjonelle øyebevegelser: VNG kan bidra til å identifisere uregelmessigheter i øyemotorikken som igjen kan påvirke syn og balanse.

4. Andre svimmelhetsplager: VNG hjelper med å evaluere funksjonen til det indre øret og det vestibulære systemet, som er avgjørende for balanse og romfølelse. I sjeldne tilfeller observeres unormale øyebevegelser som kjennetegner patologi og krever videre henvisning og undersøkelse. VNG-undersøkelsen er en trygg og ikke-invasiv prosedyre som gir nøyaktig informasjon og bidrar til å stille riktig diagnose og utvikle passende behandlingsplan.

Hva er krystallsyke?

Krystallsyke, også kjent som benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV), er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Denne tilstanden oppstår når små kalkkrystaller  i det indre øret, kjent som otolitter eller otoconia, løsner og kommer inn i de væskefylte buegangene. Løse krystaller i buegangene fører til en forstyrrelse i de normale signalene som sendes til hjernen om hodets stilling, og resulterer i svimmelhetsfølelse.

Symptomer

Krystallsyken er ofte preget av intense, kortvarige anfall av rotatorisk svimmelhet som oppstår ved stillingsendringer, for eksempel når du legger deg ned, reiser deg opp eller snur hodet. Noen ganger kan svimmelhetsfølelsen også oppleves som vuggende (nautisk). Det er også vanlig med kvalme og ustøhet.

Årsak

Årsaken til krystallsyke er i hovedsak ukjent. Vi vet at krystallene kan løsne som følge av hodetraume, det har også vist seg å ha sammenheng med overgangsalderen hos kvinner. I de fleste tilfeller vet vi dog ikke hvorfor otolittene kommer ut av sin normale posisjon. Tilbakefall av krystallsyke har vist seg å ha sammenheng med lavt nivå av vitamin D.

Undersøkelse

Krystallsyke er ufarlig, selv om svimmelheten kan være svært plagsom. Hos oss stilles diagnosen ved hjelp av en klinisk posisjonstesting og videonystagmusundersøkelse. Ulike typer krystallsyke medfører karakteristiske øyebevegelser (nystagmus). Det er retningen på øyebevegelse sammen med den hodeposisjonen som provoserer svimmelhet og som forteller hvilken av buegangene i øret som har løse krystaller.

Forløp og behandling

Behandling for krystallsyke går ut på å utføre reponeringsmanøvre som hjelper til med å flytte kalkkrystallene ut av buegangene. Krystallenes posisjon bestemmer hvilken reponeringsmanøver som har best effekt. Med riktig diagnose og behandling opplever de fleste en betydelig forbedring eller fullstendig lindring av symptomene sine etter få behandlinger.

I enkelte tilfeller kan man ha løse krystaller i flere bueganger i det indre øret samtidig, og noen ganger kan krystallene sette seg fast. Prognosen er fortsatt god, men det kan være mer utfordrende å behandle. I slike tilfeller bruker man ofte kombinasjoner av behandlingsmanøvre eller TRV-stol behandling.

Krystallsyken kan gå over av seg selv ved at krystallene tilfeldig faller ut av buegangen. Da blir man symptomfri. Dersom symptomene vedvarer, bør man oppsøke kvalifisert helsepersonell for å få riktig behandling. Det kan være viktig å utelukke andre årsaker til svimmelhet.

Sjansen for tilbakefall av krystallsyken er større dersom man har opplevd en runde med krystallsyke tidligere. Det kan være lettere å drive egenbehandling for krystallsyke dersom man tidligere har fått veiledning i reponeringsmanøvrene.

Hva er virus på balansenerven?

Virus på balansenerven eller vestibularisnevritt er en relativt vanlig årsak til svimmelhet. I Norge rammes ca. 700-900 pasienter per år. Tilstanden påvirker balansenerven i det indre øret, og fører til akutt nedsatt funksjon. Det forekommer mest hyppig i aldersgruppen 30-50 år.

Symtomer

Balansenerven har forbindelser fra balanseorganet i det indre øret til flere sentre i hjernen som styrer balansen. Den går via hjernestammen, inkludert kvalmesenterert og via kjernen til øyemusklene. Aktiviteten i balansenervene forteller oss om hodet står i ro eller ikke. Når det akutt oppstår nedsatt funksjon på en side (lammelse) føles det som om hodet konstant roterer rundt. Vanlige symptomer er:

·       Akutt og intens svimmelhet (vertigo)

·       Kvalme

·       Ubalanse og falltendens mot det syke øret

·       Ufrivillige øyebevegelser, nystagmus.

Symptomene oppstår i løpet av sekunder til timer. Det er ingen hørselstap eller tinnitus forbundet med vestibularisnevritt. I motsetning til krystallsyken, er det vanlig å oppleve konstant svimmelhet selv om du ligger i ro. Svimmelheten blir forverret av bevegelse på hodet, men er ikke stillingsbetinget. Pasienter kan ofte oppleve vanskeligheter med å gå eller stå oppreist på grunn av svimmelheten.


Diagnosen stilles gjennom en klinisk undersøkelse.

Hvis du har mistanke om eller opplever symptomer knyttet til vestibularisnevritt, er det viktig å konsultere helsepersonell, da tilstanden kan ligne andre alvorlige diagnoser.

Vi setter alltid av 60 minutter til ny konsultasjon for grundig undersøkelse og eksklusjon av andre årsaker. 
Undersøkelse inkluderer blant annet tester av balanse, koordinasjon, kranienerver og test av øyebevegelser med videobriller.

Årsak

Forskning tyder på at årsaken skyldes aktivering av et virus som påvirker balansenerven. Dette fører til akutt hevelse på nerven i tinningbeinet.

Forløp og behandling

Kvalme og ustøhet avtar ofte gradvis innen 48-72 timer. De aller fleste gjenvinner normal

balanse gradvis i løpet av de første seks ukene. Det er individuelt hvor lenge symptomene varer.

Noen pasienter kan ha vedvarende symptomer i lengre tid. Det er rapportert milde restsymptomer så høyt som i 50% av pasientene.

Akuttfasen, de første 48-72 timene, behandles med hvile til den verste kvalmen og

svimmelheten har roet seg. Symptomene kan også dempes med kvalmestillende medisiner. Kortikosteroider ser ut til å kunne forkorte forløpet noe. Vi henviser derfor ofte til fastlege eller øre-nese-hals lege for vurdering av dette.

Det er anbefalt å komme tilbake til normal fysisk aktivitet så raskt som mulig, og starte vestibulær rehabilitering (svimmelhetsøvelser) for rask bedring.

Tilbakefall av vestibularisnevritt er veldig uvanlig med ca 2 % i løpet av de første 5-10 årene.

Det ses noe økt risiko for å utvikle krystallsyke i etterkant av gjennomgått vestibularisnevrittmed ca 10-15 %.

Hva er vestibulær migrene?

Vestibulær migrene er en form for migrene, der hovedsymptomet er svimmelhet, og ikke hodepine. Denne tilstanden påvirker balanse- og koordinasjonssenteret i hjernen. Personer med denne typen migrene opplever ofte intense svimmelhetsanfall som kan vare fra noen minutter til flere timer. Dette kan føre til en illusjon av at omgivelsene  snurrer eller beveger seg, og det kan etterfølges av kvalme og oppkast.

Vestibulær migrene kan være en utfordrende tilstand å håndtere, men med riktig behandling og livsstilsendringer kan personer som lider av denne tilstanden oppnå bedre kontroll over symptomene sine.

Symtomer

- Intens svimmelhet

- kvalme og oppkast

- Balanseproblemer

- Følsomhet for lys og lyd

- Hodepine

- synsforstyrrelser

- Aura (forbipasserende nevrologiske symptomer).

Diagnose

Å sette diagnosen vestibulær migrene, kan være utfordrende, da symptomene ligner på andre svimmelhetslidelser. En grundig medisinsk vurdering er nødvendig for å utelukke andre årsaker og for å fastslå at det er migrene som er årsaken. Det er ingen spesifikke funn på bildediagnostikk (MR/CT) som kan bekrefte vestibulær migrene, diagnosen stilles ofte basert på symptomer og utelukkelse av andre årsaker.

Forløp og behandling

Det er flere tilnærminger til håndtering av vestibulær migrene, det krever ofte en tverrfaglig tilnærming som kan inkludere:


- Medisiner: Lege/nevrolog kan foreskrive medisiner for å forebygge anfall eller for å behandle akutte symptomer.

- Livsstilsendringer: Å identifisere og unngå utløsende faktorer, som stress, dårlig søvn og visse matvarer, kan bidra til å redusere hyppigheten og intensiteten av anfall.

- Kiropraktor/fysioterapeut med spesialkompetanse kan tilpasse spesifikk rehabilitering og øvelser for balanse og koordinasjon. I tillegg har mange god effekt av manuell behandling av nakke og rygg.

- Stressmestring: Avslapningsteknikker og stressreduksjon kan bidra til å forhindre anfall.